Prawa Keplera mają matematyczną postać, ale niezależnie od ich ścisłego sformułowania trzeba stale pamiętać o dodatkowej informacji, że są one ważne tylko dla planet. Dlaczego właśnie dla planet? Dlaczego na przykład Księżyc nie krąży wokół Słońca, lecz wokół Ziemi? Co to znaczy ?być planetą”? Co decyduje o tym, że Ziemia jest planetą i podlega prawom Keplera, a Księżyc nią nie jest? Czy jeżeli w określonej odległości od Słońca odkryjemy nowe ciało niebieskie, to okaże się ono planetą i czy będzie podlegać prawom Keplera? Prawa te pozwalają się domyślać, że istnieje jakaś ogólna prawidłowość, która wyjaśni, skąd się biorą ?podobieństwa” w ruchu 6 planet. Lecz dopiero mechanika Newtona odkrywa tę prawidłowość. Powszechna ważność praw mechaniki nie zależy od żadnych dodatkowych informacji, nie ma potrzeby wyliczać ciał, dla których one mają zastosowanie. Rzecz w tym, że odkrycie ogólnych praw przyrody pozwala zrozumieć wiele faktów bardzo różnych, bardzo nieraz skomplikowanych. Ruch ciała bywa skomplikowany, ponieważ zależy od wielu czynników; jednakże zależność od każdego z nich z osobna jest prosta. Odkrywając te zależności, zaczynamy pojmować mechanizm przyrody, uczymy się przewidywać nowe zjawiska. To prawda, że ogólność teorii Newtona wydaje się kontrastować z niewielką ilością faktów, które tę teorię potwierdzały. Jednak bez owej ogólnej teorii nie zrozumielibyśmy żadnego z tych faktów.