Jednym z rodzajów badań naukowych, są badania opisowe. Badania opisowe stosuje się w wielu różnych dziedzinach, ale głównie, jest to domena nauk społecznych, humanistycznych. Tych wszystkich, gdzie każde poznanie musi zacząć się od opisu. Nie można bowiem pozostawić zjawiska czy zdarzenia bez precyzyjnego opisania jego przebiegu krok po kroku, jego cech charakterystycznych czy innych elementów, które się na nie składają. W jaki sposób można prowadzić takie badania? Otóż, są to zwykle badania oparte na obserwacji i gruntownej analizie dokumentów. Taka analiza jest oczywiście etapowa, ma swoje założenia i reguły, podobnie, jak i obserwacja. Nie może to być działanie dowolne, swobodne. Nie może to być działanie spontaniczne i niczym nie ukierunkowane. To wszystko musi mieć swój ład i porządek. Obserwacja pozwala na dostrzeganie przebiegu zjawiska. Pozwala na dostrzeganie etapów, zmian, modyfikacji. Pozwala na czyste odbieranie tego, co się dzieje. Podobnie rzecz się ma z analizą dokumentów. Czasem są one kompletne, czasem w częściach i trzeba stworzyć z nich jedną całość. Jest to jednak tylko opisowa całość, faktyczna, bez wyjaśnień.