rp_turystyka17.jpgNie da się ukryć, że turystyka i różnego rodzaju usługi ściśle z nią związane są coraz istotniejszą gałęzią gospodarki w wielu krajach świata. Jednymi z największych korzyści z rozwijającej się turystyki dla lokalnych gospodarek są między innymi rozwój przedsiębiorczości wśród miejscowej ludności, powstawanie zupełnie nowych miejsc pracy, a co przez to idzie – zmniejszenia bezrobocia, napływ nowych zagranicznych inwestycji, a przede wszystkim zwiększenie dochodów do budżetu, które uzyskiwane są dzięki obecności turystów. Bardzo często na terenach wiejskich, które odznaczają się szczególnymi walorami przyrodniczymi i turystycznymi, miejscowa ludność rezygnuje albo ogranicza działalność w sektorze rolniczym, na rzecz o wiele bardziej dochodowych usług turystycznych.

W skali kraju, dochody państwa uzyskiwane z obecności turystów zagranicznych, określane są fachowo jako „niewidzialny eksport”. Państwa, gdzie odgrywa on pierwszoplanową rolę w gospodarce, to tak zwane „turystyczne monokultury”. Do tego typu krajów zaliczają się choćby Makau ( gdzie aż 35% PKB to dochody z usług turystycznych), a także Malediwy (34%).