Obecnie wykorzystuje się bardzo dużo różnego rodzaju urządzeń, które pozwalają na znacznie sprawniejsze wykonywanie wszelakiego rodzaju prac budowlanych. Jednymi z nich są niewątpliwie ruchome podesty, które zostaną pokrótce opisane w tym krótkim tekście.
Zacznijmy od tego, że podest jest specyficznym urządzeniem dźwigowym. Jego zadaniem jest podnoszenie osób oraz materiałów podczas prac budowlanych lub montażowych, które odbywają się na szczególnie dużych wysokościach. Z czego składają się typowe podesty ruchome? Składają się one z platformy zwanej również czasem gondolą, która może być unoszona w przestrzeń w dwojaki sposób. Czasami zawiesza się ją na tak zwanych cięgnikach. Innym razem używa się dźwignika, który pozwala na podniesienie jej.
Podest ruchomy może być stacjonarny, jednakże w dzisiejszych czasach znacznie częściej spotyka się podesty samobieżne. Pozwala to na znacznie większą mobilność podestów oraz w ogromnym stopniu ułatwia wykonywanie prac budowlanych oraz montażowych.