Zakończenie edukacji w liceum lub technikum oraz zaliczenie egzaminu maturalnego otwiera nowe możliwości, między innymi drogę na studia. Dla młodzieży nauka na uczelni wyższej to całkowicie niezbadany obszar, nietrudno więc o ogrom pytań. Czego dotyczą laboratoria zamieszczone w programie zajęć lub co to jest sesja albo kolokwium. Pojawia się także wątpliwość, czym charakteryzują się godziny rektorskie i czym różnią się od dziekańskich. To nic skomplikowanego. Jest to czas, który po wcześniejszym ustaleniu przez władze wyższe uznaje się za wolny od zajęć. Dlatego tak ważne jest, by śledzić wszelkie ogłoszenia dla studentów pojawiające się w dziekanacie. Dzięki temu uniknie się niepotrzebnego przyjazdu na zajęcia. Jeśli decyzja o czasie wolnym zapadnie ze strony rektora uczelni oznacza to, iż na zajęcia nie musi przychodzić żaden student. W przypadku zarządzenia takiego wypadku ze strony dziekana wolne od zajęć mają tylko osoby z konkretnego wydziału uczelni, których dane ogłoszenie dotyczy.