Nieruchomości to program telewizyjny nadawany w stacji telewizyjnej TVN. Pojęcie nieruchomość jest zdefiniowane poprzez zapisy prawa cywilnego a konkretnie poprzez artykuł czterdziesty szósty, paragraf pierwszy kodeksu cywilnego i oznacza jeden z rodzajów rzeczy. Nieruchomość może być gruntem posiadającym odrębny akt własności ziemskiej a także budynkiem, który z tym gruntem jest powiązany na trwałe. Nieruchomość to także część budynku i może być to na przykład mieszkanie na trzeciej kondygnacji. Przepisy wyodrębniają część prawną własnościową i część fizyczną w odniesieniu do rozumienia geodezyjnego. W ujęciu wieczystoksięgowych nieruchomość to część powierzchni ziemskiej, która posiada sporządzoną księgę wieczystą na swój temat. W księdze wieczystej znajdziemy ustalenia prawna dotyczące powierzchni ziemskiej oraz jej ewentualny podział na działki. Nieruchomość jest oznaczona w księgach wieczystych zgodnie z założeniami tak zwanego katastru. Przez nieruchomość gruntową rozumiemy nieruchomość rolną i leśną.