Obecnie w większości miast polskich można spotkać się z robotami drogowymi. Podobnie jest też w samej Warszawie, gdzie fundusze unijne pozwalają na to, aby remontować większość dróg. Bardzo cieszą się przede wszystkim mieszkańcy miasta, ponieważ robi się coraz bardziej przejezdne, jak również sami wykonawcy robót drogowych, ponieważ mogą liczyć oni na zarobek.

Roboty ziemne Warszawa trwają przez cały rok, ponieważ obecne zimy pozwalają na nie z powodzeniem. Często nie ma mrozów całymi tygodniami i dzięki temu, udaje się zyskać na czasie i skończyć znacznie wcześniej rozpoczęte już projekty. Dla miasta jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ nie musi się obawiać o wykorzystanie unijnych środków na ten cel w odpowiednim terminie. Oczywiście, każde miasto musi planować takie roboty na dużo wcześniej, zanim jeszcze się rozpoczną. Często prace zaplanowane są już kilka lat wcześniej i ogłasza się przetarg na najlepszego wykonawcę, który zaplanuje najniższe koszty swoich robót drogowych.