Fizyko-teologiczny dowód istnienia Boga

0
Zastosowanie praw mechaniki wymaga znajomości warunków początkowych; jeżeli chcemy obliczyć na podstawie mechaniki losy wszechświata, trzeba znać warunki początkowe dla każdej gwiazdy, każdego atomu. Co jednak zadecydowało, że...

Siła w próżni

0
W przeświadczeniu, że siła ?rozchodzi się" przez próżnię, szkopuł tkwi w pojęciu próżni, nie wypełnionej materią przestrzeni. Samo powiedzenie ?istnieje próżnia" wydaje się wewnętrznie sprzeczne: jak może ?istnieć"...

Tradycja chrześcijańska

0
Tradycja chrześcijańska mówi nam o Bogu, który nieustannie wtrąca się do spraw świata, troszczy o ludzkie kłopoty, sam lub przy pomocy swoich pomocników-aniołów rozstrzyga o rzeczach wielkich i...

Newton a astronomia

0
W oczach Newtona astronomia, mając zbyt skąpe wiadomości o gwiazdach, nie mogła powiedzieć nic pewnego o ich ruchach. W każdym razie mechanika pozwalała przypuszczać, iż wszechświat wyglądał zawsze...

Wszechświat bez Boga

0
Zgodnie z mechaniką, ruch planet powinien trwać nieograniczenie długo. To sarno odnosi się do całej znanej nam części wszechświata. Zgodnie z prawem bezwładności, ciało, na które nie działa...

Prawa i warunki początkowe

0
Na podstawie zasad mechaniki można wyliczyć, jak będzie przebiegał ruch każdej z planet. Lecz nie wynika z tych zasad, że w ogóle Słońce ma planety. Zanim przystąpimy do...

Prawa Keplera

0
Prawa Keplera mają matematyczną postać, ale niezależnie od ich ścisłego sformułowania trzeba stale pamiętać o dodatkowej informacji, że są one ważne tylko dla planet. Dlaczego właśnie dla planet?...