rp_hobby12.jpgDefinicja turystyki odnosi się do podróżowania, przemieszczania z miejsca na miejsce. Słowo turystyka pochodzi od słowa tour z języka francuskiego oznaczającego właśnie wycieczkę, podróż zakończoną w miejscu, gdzie rozpoczęto wędrówkę. Turystyka w podejściu prawno – ekonomicznym obejmuje obszary działalności takie jak: zakwaterowanie, działalność usługową dotyczącą wyżywienia, działalność organizatorów, agentów i innych pośredników turystycznych, a także pozostałą działalność usługową związaną z hotelarstwem, działalność twórczą odnoszącą się do rozrywki i kultury, działalność bibliotek i archiwów, muzeów, działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną. Zarówno w Polsce jak i na świecie przeprowadzane są badania na temat turystyki w zakresie przestrzennym, ekonomicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym. Wynika z tego, że turystyka stanowi zjawisko mające znaczenie na wielu płaszczyznach. Dla niektórych krajów turystyka generuje większość środków gospodarki narodowej zapewniając wzrost gospodarczy.