Użytkownik ogródka musi dbać o zapewnienie sobie dobrej wody i w odpowiednich ilościach. Woda z sieci wodociągowej jest zimna i pozbawiona wielu związków chemicznych pożytecznych dla roślin, na dodatek zawiera znaczne ilości chloru. Również woda wydobywana ze znacznych głębokości jest zimna i używana bezpośrednio pod rośliny działa hamująco na ich wzrost, tak jak woda wodociągowa. Dlatego do podlewania nie należy używać wody bezpośrednio po jej pobraniu z sieci lub studni. Dla uzdatnienia jej buduje się baseniki, omówione wcześniej. Działkowiec powinien zapewnić sobie możność pobierania wody na własnej działce, aby nie marnować czasu ani wysiłku na przynoszenie jej z ogólnego punktu poboru wody, nieraz dość odległego. Jeśli ogród działkowy wyposażony jest w sieć wodociągową, doprowadzenie wody na działkę nie powinno sprawiać specjalnych trudności – nawet przy dość znacznej odległości od najbliższego przewodu sieci. Zwykle zresztą, zakładając ogród działkowy, zarząd zabezpiecza budowę ogólnych przewodów, pozostawiając do podłączeń tzw. trójniki. Jeżeli ich brak, należy samemu podłączyć się przez nawiercenie otworu w przewodzie, czyli przez połączenie za pomocą opaski. Rury stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką ochronną, np. taśmą ?Denso”, pasem izolacyjnym z juty nasiąkniętej asfaltem itp.