Podczas przyjmowania nowego pracownika do firmy konieczne jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Taki obowiązek spoczywa na każdym pracodawcy, który powinien nowemu członkowi załogi zapewnić możliwość odbycia takiego szkolenia. Jest to ważne z tego względu, ponieważ jeśli pracownik ulegnie w czasie pracy jakiemuś wypadkowi, to cała odpowiedzialność spadnie na pracodawcę, co może mieć bardzo niekorzystne dla niego konsekwencje. Szkolenie okresowe BHP online to nowoczesny sposób coraz powszechniej stosowany przez przedsiębiorstwa. Dzięki temu, iż odbywa się online, może zostać przeprowadzony w siedzibie pracodawcy, dzięki czemu pracownik nie musi nigdzie dojeżdżać, co z pewnością jest dużą wygodą. Dla pracodawcy jest to również korzystne, ponieważ nie musi wysyłać pracownika na cały dzień poza siedzibę firmy, dzięki czemu po odbyciu szkolenia będzie mógł powrócić do pracy. Jest to również korzystne dla pracodawcy, gdyż może w ten właśnie sposób zaoszczędzić nieco więcej pieniędzy.