Technik teleinformatyk to kierunek, który możemy nie tylko spotkać w państwowych technikach, ale także w niektórych szkołach policealnych.  Osoba, która kończy ten kierunek posiada szeroką wiedzę z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Posiada umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Posługuje się narzędziami pomiarowymi oraz kontrolnymi w celu określenia i diagnozowania błędów oraz przyczyn ich powstawania w systemach teleinformatycznych. Charakteryzuje sygnały oraz dobiera do nich odpowiednie łącza teleinformatyczne (kablowe, radiowe lub optoelektroniczne). Posługuje się urządzeniami łączności oraz sprzętem komputerowym, korzystając przy tym  z systemów operacyjnych. Potrafi tworzyć programy zarządzające sieciami teleinformatycznymi. Projektuje bazy danych oraz ich oprogramowania. Zna podstawy komutacji cyfrowej. Projektuje i montuje lokalne sieci komputerowe. Nowy oraz coraz popularniejszy kierunek oferuje szerokie perspektywy zatrudnienia, takie jak praca w firmach wielobranżowych na stanowisku administratora sieci komputerowych, firmach produkujących i wdrążających rozwiązania teleinformatyczne oraz firmach, które świadczą usługi teleinformatyczne. Może także założyć swoją działalność gospodarczą.