W grze turowej nasz heros ma określoną liczbę ruchów na turę. W oknie przedstawiającym wizerunek herosa pokazane są punkty ruchu mu przysługujące. Po kliknięciu na mapie miejsca, w które ma udać się nasz bohater, wyświetlona zostanie trasa, jaką będzie się on poruszał. Jeżeli nasz bohater posiada wystarczającą ilość ruchów dotrze w danej kolejce do wyznaczonego miejsca. Jeśli nie, wyznaczona ścieżka będzie zaznaczona na czerwono i heros będzie mógł dotrzeć do danej lokacji dopiero w następnej kolejce. Wyświetlone zostaną również cyfry informujące nas ile kolejek zajmie naszemu bohaterowi dotarcie do celu. Jeśli chcemy zmienić miejsce, do którego chcemy wysłać herosa, wystarczy kliknąć na mapie przygód. Odległość, jaką może pokonać heros w trakcie jednej kolejki jest uzależniona od szybkości najwolniejszego stworzenia, jakie ma on w swojej drużynie. Jeśli teren jest trudny, np. w górach, zasięg ruchów bohatera zmniejsza się. Jeśli droga jest łatwa, dzieje się odwrotnie. Bohater może przemieszczać się również po wodzie statkiem zbudowanym w zamku lub fortecy położonej nad wodą.