Zwiększa się świadomość społeczeństwa odnoście wpływu ludzkich działań na środowisko naturalne. Ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z konsekwencji jakie wynikają z ich ingerencji w przyrodę. Z tego powodu szukamy nowych rozwiązań i możliwości, które mogłyby zminimalizować wpływ człowieka na środowisko naturalne. Szukamy też możliwości cofnięcia zmian i krzywd wyrządzonych Ziemi przez człowieka. Ludzie wymyślają teraz różne rozwiązania, które mają na celu codzienne dbanie o przyrodę. Jednym z takich rozwiązań są przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Są to zbiorniki, które podłącza się do rur swojego domu zamiast szamba. Między szambem a przydomową oczyszczalnią ścieków jest jedna zasadnicza różnica. Szambo należy opróżniać wynajmując do tego celu firmę zajmującą się wywozem szamba. Z kolei przydomowe oczyszczalnie ścieków przyjmują ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego i wypuszczają je do zbiorników wodnych lub gruntów w postaci czystej i pozbawionej toksyn. Z tego względu oczyszczalnie nie generują dodatkowych kosztów.