Po odsunięciu od siebie i od spraw państwowych kardynała Wolsey?a, król postanowił powołać nowego kanclerza?zaproponował to stanowisko Tomaszowi More, ale ten w pierwszej chwili nie zgodził się na to?królowi wiadome było to,że Tomasz niechętnie odnosi się do sprawy jego rozwodu, a także to,że jest on bardzo religijny i zawsze na pierwszym miejscu stawia Boga?przyrzekł król Tomaszowi, że nie będzie musiał zajmować się sprawami, które mogłyby być niezgodne z jego sumieniem ( a więc i sprawą jego rozwodu z Katarzyną), a także nakazał, żeby w swoich działaniach najpierw kierował się tym, co nakazuje Bóg a w Drugiej kolejności dopiero tym, co nakazuje on- jego król?pod takimi warunkami Tomasz More zgodził się być kanclerzem króla Henryka XIII? Następnie król zwołał swoją radę i ogłosił,że jej przewodniczącym zostaje książę Norfolk wraz z księciem Suffolk, że jest bardzo dużo do zrobienia (trzeba się konkretnie i skutecznie zająć sprawą jego rozwodu), gdyż poprzedni doradcy oszukiwali go i on dopilnuje, aby więcej się to nie powtórzyło?