Nawet takie narzędzie budowlane jak pręt musi spełniać określone normy. Jest to o tyle istotne, że w takim przypadku można się też wiele dowiedzieć na temat wytrzymałości danego produktu, materiałów, a nawet procesu wytwórczego. Przykładowe pręty gwintowane muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Co ciekawe najczęściej wspomina się tu elementy metryczne, według norm ustalonych przez niemiecki DIN. To właśnie tego typu wyrób jest uznawany za jeden z najlepszych.

Ogólnie takie ustalenia dotyczą każdego elementu budowlano-remontowego. Z prętami gwintowanymi można też skojarzyć chociażby podkładki, bo i takie mogą się trafić przy łbie każdego pręta. Tu także przyznana może być wspomniana norma. Najlepiej kiedy to każda część jest zbadana przez ten sam instytut.

Nie inaczej jest kiedy to pod uwagę weźmie się nakładki. Nie bez przyczyny wymienione są tu takie właśnie elementy. Mogą one bowiem stanowić jedną całość. W tym przypadku muszą to być podłużne, gwintowane osłonki, wkręcane na gwint pręta. Służą one przeważnie do łączenia dwóch oddzielnych prętów.