Gdy odejdzie bliska osoba zazwyczaj pojawia się sprawa spadku. Takie sprawy spadkowe trzeba załatwić, w ciągu roku od śmierci właściciela nieruchomości.
Jeżeli przedmiotem dziedziczenia jest spółdzielcze prawo własnościowe do nieruchomości, to należy sprawdzić, czy osoba zmarła była jedynym właścicielem lokalu. Jeżeli okaże się, że spadkobierców do nieruchomości jest kilku, wtedy dobrze jest wybrać jednego z pośród nich, by pełnił rolę pełnomocnika i mógł podejmować czynności prawne związane z przejęciem spadku.
Zupełnie inaczej będą wyglądały sprawy, gdy mieszkanie jest spółdzielcze lokatorskie, lub mieszkanie komunalne.
Nieruchomości takie, jak spółdzielcze mieszkanie lokatorskie podlega też dziedziczeniu, przez osoby najbliższe. Warunkiem jest to, by osoba dziedzicząca prawo do najmu weszła w skład spółdzielni.
Zupełnie odmiennym ustaleniom prawnym podlega mieszkanie komunalne. Prawo najmu nie jest dziedziczne i taka nieruchomość nie stanowi własności osoby, która ją wynajmuje. Lecz osoba, lub osoby bliskie, po odejściu głównego właściciela mogą starać się nabyć prawa do najmu, tego lokalu komunalnego. Lecz pod jednym warunkiem, że stale zamieszkiwały z najemcą, aż do jego śmierci.