Murki oporowe i kwiatowe buduje się na terenie urozmaiconym pod względem wysokości. Rozróżnia się tu właściwe mury oporowe, wykonywane sposobem budowlanym, oraz tzw. murki kwiatowe, układane z kamienia na sucho, czyli przy użyciu ziemi w miejsce zaprawy murarskiej, lub częściowo spajane zaprawą cementową, ze szczelinami wypełnionymi ziemią, w której sadzimy rośliny skalne. Przy budowie właściwych murów oporowych trzeba wykonać fundament, sięgający do granicy zamarzania (100-120 cm). Mury wykonuje się z kamienia, betonu lub klinkieru. Przy wysokościach ponad 1 m grubość muru powinien obliczyć fachowiec z zakresu budownictwa. Dla murków kwiatowych – zależnie od wysokości – stosuje się płytki fundament. Na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych lub na pochyłościach, gdy zachodzi niebezpieczeństwo podmycia, należy stosować odwodnienie ,,stopy fundamentowej”. W tym celu sypie się warstwę gruzu albo zakłada drenarskie sączki.