Licytacja nieruchomości

Z racji tego, że ceny nieruchomości nieustannie rosną, coraz więcej osób decyduje się na możliwość ich kupna podczas komorniczej licytacji. Taka licytacja jest zdaniem specjalistów doskonała okazją dla firm do nabycia terenów pod różnego rodzaju inwestycje.

Ogłoszenie o licytacji danej nieruchomości zazwyczaj jest wywieszone w budynku sądu oraz lokalu organu gminy. Bardzo często informacja o licytacji znajduje się w najbardziej poczytnym dzienniku danej miejscowości. Zaletą licytacji komorniczej jest to, że można na niej kupić niezwykle atrakcyjne nieruchomości nawet za 2/3 sumy, na jaką została ona wyceniona prze biegłego. Często zdarza się także, że po dokonaniu oszacowania przez biegłego, jeszcze prze licytacją, wartość nieruchomości wzrastała, co jednak nie było uwzględniane w cenie wywoławczej. Warto pamiętać o tym, że wyceny nieruchomości nie dokonuje osobiście komornik, ale rzeczoznawca, który sporządza tak zwany operat szacunkowy owej nieruchomości. W operacie tym znajduje się między innymi szczegółowy opis nieruchomości oraz kwota, na jaką rzeczoznawca oszacował jej wartość.

Warto pamiętać także o tym, że najniższą sumą, za którą można nabyć nieruchomość na pierwsze licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. Jeżeli podczas pierwszej licytacji nieruchomość nie zostanie sprzedana, to organizowana jest druga licytacja, na której cena danego obiektu zostaje obniżona do dwóch trzecich oszacowanej przez specjalistę sumy. Istotną kwestią jest także to, że w przypadku kupna nieruchomości podczas licytacji nie ma co liczyć na to, że zakup ten zostanie skredytowany przez bank. W takiej sytuacji należy już przed licytacją dysponować przynajmniej częścią odpowiedniej kwoty.

Najważniejszą informacją jest to, że aby móc przystąpić do licytacji należy wpłacić tak zwaną rękojmę, która wynosi jedną dziesiątą sumy oszacowania nieruchomości.