Jeżeli dana placówka pragnie stać się jak laboratorium wzorcujące, czyli chce uzyskać akredytację to konieczne jest przeprowadzenie wieloetapowego procesu akredytacji.

Etapu procesu akredytacji

Proces akredytacji rozpoczyna się od sprawdzenia dokumentacji laboratorium. Analizuje się posiadany sprzęt, a także jego jakość. PCA ocenia system zarządzania obowiązujący w jednostce, a także procedury techniczne.
Laboratorium ma obowiązek wykazać, że jest w stanie przeprowadzać wzorcowanie zarówno w deklarowanym zakresie jak i z odpowiednią dokładnością. Placówka jest oceniana także na podstawie porównania wyników międzylaboratoryjnych.
Jeżeli laboratorium otrzyma akredytację to regularnie jest poddawane ocenia przez PCA i nadzorowane przez ten organ.

Świadectwo wzorcowania

Świadectwo wzorcowania wystawia laboratorium wzorcujące. Na dokumencie znajduje się informacja o jednostce wystawiającej świadectwo, a także opis przedmiotu wzorcowania, dane jednostki zgłaszającej się do wzorcowania, jak również miejsce wzorcowania i jego wyniki.