Wybierając dla siebie formę zdobycia dodatkowego wykształcenia, zawsze zwracamy uwagę na pewne aspekty. Chodzi o czas trwania danego szkolenia, a także jakie uprawnienia i jaki poziom wiedzy uzyskamy po jego ukończeniu. Istotne przy wyborze może się także okazać uzyskanie dodatkowego dokumentu potwierdzającego. Kurs certyfikat kompetencji zawodowych to jedna z zalet, powodujących zainteresowanie daną ofertą. Każdy chętny do rozwoju człowiek, mający na uwadze swój dalszy wzrost poziomu edukacji, a także planujący zarabiać więcej, weźmie pod uwagę taki certyfikat. Przede wszystkim chcący stawać się ekspertem w temacie, który sam sobie wybrał, zdecyduje się na ukończenie kursu. Uzyskanie zaświadczenie będzie wówczas istotne, także dla całego otoczenia związanego z zagadnieniem, wszystkich osób oraz instytucji chcących zatrudnić daną osobę. Certyfikat będący dokumentem imiennym określa czas kursu, a także dzień jego ukończenia i czasem zawiera ocenę, albo uzyskany tytuł. Określa także zagadnienie lub zakres zdobytej wiedzy.