Grubość murku zależna jest od wysokości. Przy wysokości 80-100 cm grubość powinna wynosić 20-30 cm. Murek można wykonać z kamienia różnego kształtu i pochodzenia, a nawet ze złomu betonowego, który chętnie zbywają fabryki domów. Najprostsze jest ułożenie murku z dużych kamieni. Dla zachowania równej linii posługujemy się sznurem, a szczeliny uzupełniamy mniejszymi kamieniami. W przypadku budowania wyższych murków trzeba, dla zmniejszenia naporu ziemi, odchylić ścianę murku od pionu o co najmniej 7-8 cm na 1 m wysokości, w kierunku wyżej położonego terenu. Szczeliny między kamieniami nie powinny się znajdować na jednej linii. W pewnych odstępach dla związania murku z zapleczem umieszcza się dłuższe kamienie. Dla wzmocnienia konstrukcji można częściowo wiązać murek zaprawą cementową. Podobnie jak zaprawą wypełnia się szczeliny między kamieniami mieszanką z ziemi próchniczej. Również taką mieszanką wypełnia się najbliższe sąsiedztwo murka, ażeby umożliwić posadzenie tam roślin. W celu nawodnienia podłoża dla roślin umieszcza się rurki cementowe lub kamionkowe o niewielkim świetle, zagłębiając je do 1/3 – 2/3 głębokości murku. Przez rurki te będzie można podlewać głębsze warstwy ziemi.