Edukacja przez całe życie to założenie przyświecające między innymi takim dyscyplinom jak andragogika czy gerontologia. We współczesnym świecie nie sposób spocząć na laurach po zakończeniu edukacji formalnej. Uczyć trzeba się przez całe życie, żeby nadążyć za pędzącym światem. Firmy szkoleniowe prześcigają się w ofertach, dlatego tak ważne jest uważne i śledzenie i analizowanie. Szkolenia powinny być interesujące i przede wszystkim wnoszące coś nowego, uczące, pomagające i pozwalające zrozumieć nowe zagadnienia. Szkolenia służyć mogą podnoszeniu kwalifikacji lub poszerzaniu wiedzy. Pomagają również w integracji ludzi zajmujących się podobnymi dziedzinami. Szkolenia mogą być wewnętrzne, dla pracowników tylko jednego zakładu, albo zewnętrzne, stanowiące zbieraninę osób z wielu przedsiębiorstw. Przy wyborze firmy szkoleniowej bardzo ważne jest sprawdzenie kto i w jaki sposób szkolenie przeprowadzi. Ceny szkoleń są bardzo różne, w zależności od złożoności tematu i długości całego szkolenia.