Niewątpliwe elektroniczny obieg faktur jest obecnie coraz częstszym systemem wykorzystywanym przez firmy, nie tylko ze względu na chęć automatyzacji  pewnych kluczowych procesów, ale także ze względu na znaczną redukcję kosztów ponoszonych przez firmę. Elektroniczny obieg faktur znacznie poprawia możliwość monitorowania poprawności przebiegu całego procesu jak np. podpisy na fakturach, ewentualne błędy, duplikowanie faktur itp.

Dzięki elektroniczny obieg faktur firma może zrezygnować z zatrudniania dodatkowych osób zajmujących się tymi czynnościami. System ten pozwala na przeszukiwanie faktur w dowolnym momencie, tworzenie elektronicznych wersji faktur z opcją podglądu, załadowanie obrazu, by móc sprawdzić czy jest ona wierną kopią oryginalnego dokumentu.

Elektroniczny obieg faktur pozwala sprawdzać, opisywać i zatwierdzać faktury, przesyłać dane do innych systemów finansowych i rachunkowości. Działanie całego procesu pozwala na oszczędności, ale także poprawę wydajności firmy, ponieważ dotychczasowy, tradycyjny system zastąpiony został zautomatyzowanym.