Mówi się, że szkoła jest od nauczania a dom od wychowywania. Jednak współczesny model życia bardzo zatarł granicę tego, co należy do rodziców, a co do nauczycieli.

Niewątpliwym jest, że większość dnia dziecko spędza w placówce edukacyjnej. Najczęściej nauka nie kończy się wraz z dźwiękiem ostatniego dzwonka – po lekcjach zaczynają się zajęcia dodatkowe, zarówno te sportowe jak i rozwijające wiedzę. Warto, by nasza pociecha miała jakieś zainteresowanie, którego rozwijanie będzie sprawiało jej przyjemność. Zachowajmy jednak umiar w organizowaniu czasu wolnego dziecka kółkami zainteresowań i korepetycjami. Powinno mieć czas na odpoczynek, ponieważ po powrocie ze szkoły będzie musiało odrobić pracę domową. Do zadań rodzica należy dopilnowanie, by zadane lekcje odrobione były prawidłowo i starannie.

Edukacja poza murami szkoły ma duże znaczenie – pracując indywidualnie z dzieckiem możemy dostrzec z czym ma problem i nadrobić braki. Zaangażowanie rodzica jest ważne również ze względów psychologicznych – wspomaga kontakt i zaufanie w relacji z pociechą.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.