Sprawa spadku pojawia się wraz z odejściem bliskiej osoby. Gdy miną przykre okoliczności zazwyczaj ustala się prawa spadkowe. Często przedmiotem spadku są prawa do nieruchomości. Lecz procedura spadkowa nie zawsze jest prosta, a wszystko zależy od własności lokalu. W pierwszej kolejności zanim przyjmiemy spadek trzeba ustalić, czy osoba zmarła była właścicielem nieruchomości. W takim celu trzeba zajrzeć do księgi wieczystej znajdującej się w sądzie. Po złożeniu odpowiedniego podania i odczekaniu swojej kolejki wszystkiego się dowiemy. W takie księdze znajdziemy informacje dotyczące stanu prawnego dziedziczonej nieruchomości. Czyli między innymi: czy poprzedni posiadacz tego majątku był jedynym właścicielem, czy własność nie jest obciążona długami.
Jeżeli nikt poza nami nie dziedziczy nieruchomości, wtedy możemy ją przyjąć, lub z niej zrezygnować. Gdy spadkobierców jest więcej, wtedy trzeba polubownie ustalić podział spadku. Gdy nie da się rozstrzygnąć sprawy polubownie, wówczas pozostaje droga sądowa. Sąd Rejonowy po zapoznaniu się ze sprawą rozstrzygnie spór.