W niemal każdej szkole można znaleźć pamiątkowe druki. To albumy ze zdjęciami, księgi, stare dzienniki szkolne. Przechowują je nauczyciele w swoich prywatnych kolekcjach, ale także dyrektor szkoły. Każda placówka ma jakąś historię. Warto pielęgnować pamiątki i dobra, dzięki którym także przyszłe pokolenia będą mogły się z nią zapoznać. Jednak stare druki szkolne spotkać można nie tylko w szkołach, ale również i w prywatnych domach. Większość osób przechowuje bowiem swoje świadectwa szkolne. Bardziej z sentymentu niż z konieczności. Raz na jakiś czas bardzo przyjemnie się je przegląda. Można wówczas wrócić pamięcią do dawnych lat. Przypomnieć sobie ówczesne starania, wyzwania, wspomnieć przyjaciół, a nawet pierwsze miłości. Trudno jest także wyrzucić legitymacje czy albumy szkolne z podpisami kolegów z klasy. To cenne, pamiątkowe druki szkolne. Nie szkoda miejsca na ich przechowanie. Często bowiem dzieciństwo wydaje się cudownym okresem życia. A wspomnienia z niego ułatwiają niejeden trudny dzień. Z późniejszych okresów pozostają natomiast indeksy akademickie. Ich zdobycie wiele osób kosztowało mnóstwo wysiłku. Podobnie jak ich utrzymanie wymagało tytanicznej pracy i zarwania niejednej nocy w trakcie studiów. A zatem druki szkolne i studenckie to nie tylko formalne dokumenty. To również istotna pamiątka osiągnięć.