Ludzie mogą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności ustawicznie i na wiele sposobów. Człowieka współczesnego otacza nieustanny rozwój, w każdej dziedzinie życia. Rosną więc wymagania, które zmuszają do dostosowania się do potrzeb dwudziestego pierwszego wieku. Dlatego nauka i edukacja są tak ważne w obecnej dobie. Współczesny człowiek jest zobowiązany do poznawania nowych technologii i zdobywania wiedzy dla potrzeb rynku pracy. Tempo w jakim rozwija się współczesny świat i różnego rodzaju innowacje zmuszają do uzupełniania i zdobywania nowych umiejętności. W takiej sytuacji jest jasne, że edukacja musi trwać cały czas niezależnie od wieku pracownika. Ponieważ edukacja w zawodzie jest warunkiem utrzymania posady bądź znalezienia nowej pracy. Poprzez naukę zaspakajamy własne aspiracje, jak również rozwijamy swoje pasje i zainteresowania. Dobrodziejstwem jest to, że wiedzę może pozyskiwać każdy człowiek niezależnie od poziomu wykształcenia. Gdyż zawsze warto inwestować w siebie i nie tylko w celu podniesienia kwalifikacji, ale również w celu podniesienia poczucia własnej wartości.