W przypadku budowy altany podpiwniczonej należy uzyskać informację o warunkach gruntowo-wodnych lub wykopać dół kontrolny na głębokość co najmniej 250 cm dla zbadania poziomu wody gruntowej. Należy przy tym brać pod uwagę, że najwyższy poziom wody gruntowej występuje wczesną wiosną. W przypadku występowania wody gruntowej wyżej niż 2,5 m poniżej terenu, trzeba wykonać dość kosztowną izolację w postaci wanny wodoszczelnej. Wykopy pod słupki fundamentowe w gruntach o przeciętnej spoistości wykonuje się bez deskowania pod warunkiem, że natychmiast będzie się robiło betonowanie lub że istnieje możliwość zabezpieczenia wykopu przed zniszczeniem ścian bocznych. W terenie piaszczystym deskowanie jest konieczne. Otwory pod słupki fundamentowe wykonuje się szpadlem, wybierając ziemię kielnią lub czerpakiem o rozmiarach 25X25 cm, a następnie pogłębia do 150 cm świdrem obsługiwanym ręcznie. W celu uzyskania pionowych i gładkich ścian wewnętrznych piwnicy trzeba przygotować deski lub blaty przestawne, dostosowane do postępu robót betonowych. Przy wybieraniu ziemi z wnętrza piwnicy należy pozostawić co najmniej 10-centymetrową jej warstwę na spodzie przygotowywanej podłogi. Do przygotowania betonu sposobem ręcznym potrzebny jest niewielki placyk z wyrównanej i ubitej ziemi, blat z desek lub większa skrzynia. Mieszaninę betonu przyrządza się przez zmieszanie na sucho żwiru, piasku i cementu, a następnie dodanie wody i wymieszanie do odpowiedniej gęstości. Betonowanie należy rozpocząć nie później niż 2 godziny po rozprowadzeniu wodą. Beton powinien być zużyty tego samego dnia, w którym został przygotowany.