Badanie z użyciem wykrywacza kłamstw kojarzy nam się z pracą służb mundurowych, obecnie testy są coraz częściej przeprowadzane w sferze biznesu, również znajduje zastosowanie w sprawach prywatnych.
Badanie na wariografie głównie odpowiada na pytanie, czy w sferze psychicznej poddanej testom osoby, znajduje się ślad pamięciowo-emocjonalny zdarzenia z przeszłości. Poprzez monitoring możliwe jest zarejestrowanie wszystkich pobudzeń emocjonalnych wynikających z zadanych podczas badania pytań dotyczących danej sprawy. Jest to możliwe dzięki przymocowanym do poszczególnych części ciała testowanej osoby czujnikom wariografu. Przekazują one dane zebrane z odczytu czynników takich jak rytm oddechu, rytmu serca, ciśnienie krwi oraz przewodnictwo elektryczne skóry. Wszystkie reakcje fizjologiczne zapisane zostają w formie graficznej. Na ich podstawie możliwe jest wyciągnięcie wniosku o udziale danej osoby w zdarzeniu, dzięki czemu możemy ustalić jej przeszłość.
Bardzo istotnym czynnikiem zwiększającym wiarygodność badania jest profesjonalny sposób przeprowadzenia wywiadu i odpowiednia forma pytań, a także końcowa analiza testu.