obozy młodzieżowe (1)

Andrychów to niewielkie (niecałe 22 tysiące mieszkańców)miasto położone w województwie małopolskim w powiecie wadowickim.
Miasto posiada przemysłowe tradycje sięgające osiemnastego wieku: rozwijał się tu przemysł bawełniany i maszynowy.
Miasto zostało założone na przełomie trzynastego i czternastego wieku (najprawdopodobniej przez wychodźców z Moraw).
Na początku osiemnastego wieku w Andrychowie osiedlili się rzemieślnicy (między innymi tkacze) z Saksonii i od tego czasu zaczął się tu rozwijać przemysł tkacki; w dziewiętnastym wieku przyszła rewolucja przemysłowa i powstawały nowe przędzalnie, tkalnie farbiarnie?
W Andrychowie mieszkała duża grupa Żydów i właśnie ta społeczność stanowiła dużą część andrychowskiej inteligencji.
W okresie międzywojennym Andrychów rozwinął się także jako ośrodek turystyczny i letniskowy (powstał wtedy odkryty basen i stadion sportowy). Po wkroczeniu hitlerowców do miasta zaczęli sukcesywnie wyniszczać wszystko, co żydowskie a na terenie Andrychowa powstało żydowskie getto.
Głównymi atrakcjami turystycznymi Andrychowa jest bliskość Beskidu Andrychowskiego, (który jest wschodnią częścią Beskidu Małego) oraz Starówka ?